Oficjalny serwis grup młodzieżowych

Historia
img

Młodzieżowy Klub Sportowy „Batory 18” powstał 23 października 2013 r. z inicjatywy pasjonatów koszykówki: nauczycieli wychowania fizycznego i rodziców oraz przede wszystkim dzięki wsparciu i życzliwości Pana Dariusza Mierzyńskiego - Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 18 w Białymstoku.

Publiczne Gimnazjum nr 18 to szkoła o tradycjach koszykarskich. Historia koszykówki w tej szkole sięga lat 90-tych ubiegłego stulecia. Przez ten okres drużyny chłopców i dziewcząt odnosiło w tej dyscyplinie sportu szereg sukcesów na szczeblu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim. Do największych osiągnięć szkolnych na pewno można zaliczyć dwukrotne mistrzostwo w Gimnazjadzie Wojewódzkiej chłopców w 2008 r. i w 20011 r. Nasi uczniowie uczestniczyli również w turniejach ogólnopolskich, gdzie także zajmowali wysokie lokaty : III miejsce w Ogólnopolskim Turnieju „Pivot Cup”w koszykówce chłopców w Warszawie -2005r., I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju w koszykówce chłopców w Kętrzynie-2006 r., I,II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju „Igrzyska Nadwiślańskie 2012” w koszykówce chłopców w Wyszkowie-2009 r.,2010 r., II miejsce Ogólnopolskim Turnieju w koszykówce  chłopców o Puchar Prezydenta Bydgoszczy - 2010 r, I miejsce w VIII Ogónopolskim Turnieju w koszykówce chłopców rocznik 2008 o Puchar Prezydenta Łomży - 2019 r. Od 2014 roku uczestniczymy regularnie w rozgrywkach klubowych na Podlasiu, gdzie startują zarówno chłopcy i dziewczyny. 

Dwóch naszych wychowanków brało udział w Centralnym Campie Kadry Polski kadetów: Eryk Zielinko rocznik 1992 i Patryk Milewski rocznik 1998 – trener Zbigniew Zajko.

Misją MKS „Batory 18” jest zrównoważony rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży. Głównym celem Klubu jest działanie na rzecz edukacji, wychowania, prawidłowego rozwoju fizycznego i zdrowia swoich członków poprzez:

  • planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu;

  • angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności sportowej;

  • uczestniczenie w imprezach sportowych na obszarze samorządu terytorialnego i poza nim;

  • organizowanie zajęć sportowych dla uczniów w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej;

  • organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych;

  • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.